Schoolleider.nu

Het draait om het kind...ook uw leiderschap

Passend Onderwijs


Alle informatie over Passend Onderwijs op één pagina.

 

Per 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. Diverse organisaties bieden waardevolle informatie over uiteenlopende aspecten van Passend Onderwijs. Schoolleider.nu heeft alle belangrijke informatie bij elkaar gezocht en overzichtelijk bijeen gebracht op deze pagina.


Informatiepunt Passend Onderwijs
Het informatiepunt passend onderwijs bestaat uit de website passend onderwijs, een maandelijkse nieuwsbrief en de (telefonische) helpdesk passend onderwijs waar u terecht kunt met uw vragen.Steunpunt Medezeggenschap Passend Onderwijs
Het steunpunt medezeggenschap passend onderwijs biedt ondersteuning en advies aan medezeggenschapsraden, personeelsleden en ouders/leerlingen in het po en vo. Ook directies en bestuurders kunnen een beroep doen op het Steunpunt, bijvoorbeeld bij de inrichting van de ondersteuningsplanraad.


Handreikingen en voorbeelddocumenten Passend Onderwijs
Op de website van het Steunpunt Medezeggenschap Passend Onderwijs kunt u verschillende handreikingen en documenten t.b.v. de  Ondersteuningsplanraad direct gratis downloaden. Het betreft tevens informatie over het Ondersteuningsprofiel.Model Ondersteuningsplan
Dit online model ondersteuningsplan van de PO-Raad kan gebruikt worden als hulpmiddel bij het schrijven van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.

 

 

 

ICT bij de informatiehuishouding passend onderwijs

Kennisnet deed onderzoek naar het ideale proces informatiehuishouding van passend onderwijs en de rol die ict daarbij kan spelen. De resultaten zijn vastgelegd in een gratis te downloaden rapport en een poster.

 Inzet ict bij Passend Onderwijs
Thema van Kennisnet. Ga je uit van of ga je om met verschillen tussen kinderen? Organiseer je de klas zo dat je optimaal gebruik maakt van menskracht, moderne middelen, samenwerkend leren en differentiatie in doel en instructiebehoefte, dan kunnen alle leerlingen daarvan profiteren.


Leraar24
Op Leraar24 worden door middel van korte filmpjes diverse aspecten van Passend Onderwijs belicht.
Informatiepunt Onderwijs en Talentontwikkeling (SLO)
Het platform voor het delen van kennis en ervaringen over talentontwikkeling en begaafdheid voor het stimuleren van alle talenten in basis en voortgezet onderwijs.

 

 

 

 

 

 

Schoolleidernieuws


 

 

Schoolleider Linkedin

 

Nu al meer dan 2600 (!!) schoolleiders, bestuurders, leerkrachten en anderen met hart voor onderwijs delen kennis en ervaring op Schoolleider LinkedIn. Meld je aan en doe mee!

 

Onderwijsagenda

 
Alle belangrijke conferenties en congressen overzichtelijk bij elkaar.

 

Driepuntnul

 

Website van Johan Schat, beheerder van schoolleider.nu

 

Fusieregisseur-PO

 

Samen bouwen aan het fundament van een nieuwe toekomst