Schoolleider.nu

Het draait om het kind...ook uw leiderschap

Leerlingdaling


Het onderwijs heeft al een aantal jaren te maken met een forse leerlingdaling. Voor overheid, schoolbesturen en directies een flinke uitdaging om adequaat te reageren op de gevolgen die zich nu en in de toekomst op vele plaatsen manifesteren. Om alle informatie die via verschillende websites digitaal beschikbaar komt overzichtelijk te maken, heeft Schoolleider.nu deze nieuwe pagina ingericht omtrent de krimpproblematiek. Zodat u als bestuurder of manager/schoolleider snel de antwoorden vindt op uw vragen en de juiste instanties vindt die u van dienst kunnen zijn.

 

Websites

 

Informatiepunt Leerlingdaling

Eén informatiepunt over leerlingdaling met actuele ontwikkelingen en veel praktijkvoorbeelden. Via de landkaart op de homepage vindt u regio-informatie en contactgegevens.

 

 

 

Fusieregisseur PO

Fusieregisseur PO ondersteunt, adviseert en begeleidt besturen en scholen succesvol bij fusieprocessen en andere vormen van samenwerking. De unieke en op maat gerichte garandeert een stevig fundament voor een nieuwe toekomst.

 

 


Kennisplein Krimp

'Van meer naar beter'.Door het teruglopend aantal leerlingen staat het onderwijsveld voor nieuwe uitdagingen. Het (basis)onderwijs is de eerste publieke sector die de bevolkingsdaling aan den lijve ondervindt. Wat zijn de feiten, wat zijn de effecten en wat zijn de opgaven die daar uit voortvloeien?


Dossier Krimp PO-Raad
De PO-Raad vindt dat ook in krimpregio’s kwalitatief hoogwaardig, betaalbaar, bereikbaar en toegankelijk onderwijs moet zijn.
Welke kansen biedt ict bij krimp?
Kennisnet doet onderzoek naar de mogelijkheden van ict als kans bij krimp. Ict-toepassingen kunnen helpen bij het bieden van een flexibele,gepersonaliseerde en betaalbare leeromgeving.

 

 

Regiobijeenkomsten Krimp voor de (G)MR op locatie
De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) organiseert in het najaar regiobijeenkomsten Krimp. In het bijzonder wordt gekeken naar de positie van de MR, de mogelijkheden van de MR om het beleid te beïnvloeden en de mogelijkheden om besluiten te wijzigen. Er worden tevens bijeenkomsten met open inschrijving gehouden.

 

 

Praktijkvoorbeelden: Zo kan het ook

 


Krimp? 5-Sterrenonderwijs op Het Sterrenpalet in Eibergen
De leerlingdaling in de Achterhoek is fors. Drie scholen in Eibergen hebben de handen ineengeslagen en hebben samen een vernieuwend onderwijsconcept ontwikkeld dat vanaf twee locaties wordt aangeboden. "Klaar voor de Toekomst". Onderdeel van de samenwerking was de scholenfusie tussen twee van de drie scholen, onder begeleiding van Fusieregisseur PO.

Groeien in tijden van krimp
De Minzerie in Enspijk telde nog maar 24 leerlingen. Dankzij een nieuw onderwijsconcept en de ontwikkeling van een kleinschalig Integraal Kindcentrum heeft de school van Stichting Fluvium weer toekomst.
Meer info op de website van Driepuntnul.

Schoolleidernieuws


 

 

Schoolleider Linkedin

 

Nu al meer dan 2600 (!!) schoolleiders, bestuurders, leerkrachten en anderen met hart voor onderwijs delen kennis en ervaring op Schoolleider LinkedIn. Meld je aan en doe mee!

 

Onderwijsagenda

 
Alle belangrijke conferenties en congressen overzichtelijk bij elkaar.

 

Driepuntnul

 

Website van Johan Schat, beheerder van schoolleider.nu

 

Fusieregisseur-PO

 

Samen bouwen aan het fundament van een nieuwe toekomst