Schoolleider.nu

Het draait om het kind...ook uw leiderschap

Kwaliteitszorg


Op deze pagina vindt u informatie over diverse aspecten van kwaliteitszorg. Een selectie van kwalitatief goede instrumenten helpt u uw kwaliteitszorg in de praktijk vorm te geven.

School aan Zet
School aan Zet werkt samen met scholen en besturen aan het realiseren van hun ambities de onderwijskwaliteit te verbeteren en de opbrengsten te verhogen. School aan Zet wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW en sluit aan bij de Actieplannen Basis voor Presteren en Leraar 2020 - een krachtig beroep en het Bestuursakkoord tussen OCW en de PO-Raad.


Instrumenten


Vaardigheidsmeter Instructiegedrag
Gratis instrument van Candenza Onderwijsconsult. De leraar maakt het verschil!
Met de gratis Vaardigheidsmeter Instructiegedrag beschikt u over een sluitende werkwijze om grip te krijgen op de kwaliteit van het lesgeven. En alles natuurlijk inspectieproof!Informatie


Burgerschap en sociale integratie
Artikel op de website van de inspectie. Scholen hebben de opdracht actief burgerschap en sociale integratie van leerlingen te bevorderen.

De canon van Nederland
Sinds 2009 opgenomen in de kerndoelen. De website van Stichting entoen.nu biedt een uitgebreid overzicht van de Nederlandse cultuur en geschiedenis dat dekkend is voor de kerndoelen.

Doorlopende leerlijnen taal en rekenen
Op deze website vindt u informatie over de referentieniveaus voor taal en rekenen en de uitwerking daarvan.

Onderwijskwaliteit
Thema op de website van de PO-Raad. "Leren is voor elk kind van het grootste belang voor het functioneren in de samenleving. Dan gaat het niet alleen om taal en rekenen, maar ook om de sociale vaardigheden, de emotionele ontwikkeling en om burgerschap."

ToetsWijzer
Databank Primair Onderwijs van Cito. Alles over toetsing, evaluatie en examinering in het basisonderwijs.


Schoolleidernieuws


 

 

Schoolleider Linkedin

 

Nu al meer dan 2600 (!!) schoolleiders, bestuurders, leerkrachten en anderen met hart voor onderwijs delen kennis en ervaring op Schoolleider LinkedIn. Meld je aan en doe mee!

 

Onderwijsagenda

 
Alle belangrijke conferenties en congressen overzichtelijk bij elkaar.

 

Driepuntnul

 

Website van Johan Schat, beheerder van schoolleider.nu

 

Fusieregisseur-PO

 

Samen bouwen aan het fundament van een nieuwe toekomst