Schoolleider.nu

Het draait om het kind...ook uw leiderschap

ICT


Een aparte pagina ICT mag op Schoolleider.nu natuurlijk niet ontbreken. Veel informatie bevat een selectie uit het aanbod van Kennisnet. De door Schoolleider.nu gekozen items hebben als doel schoolleiders en ict-ers handvatten te bieden ict op succesvolle wijze in hun school te implementeren, passend bij het eigen onderwijsconcept. Naast de informatie op deze pagina vindt u inspirerende voorbeelden op de inspiratiepagina's.

Succesvolle en effectieve inzet van ict, passend bij het eigen onderwijsconcept, berust op vier peilers van Vier in Balans: Visie, Deskundigheid, Infrastructuur en Leermiddelen. Deze aspecten vormen het uitgangspunt voor de indeling van deze ict-pagina's. Daarnaast is het aspect Didactiek en Leiderschap een belangrijke factor.

Vier in Balans Monitor
Jaarlijkse uitgave van Kennisnet over het gebruik en het rendement van ict in het onderwijs. Het filmpje toont de belangrijkste resultaten van de Monitor 2011.
De Vier in Balans Monitor 2013 is te downloaden of gratis te bestellen.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Visie
Inzet van ict levert niet vanzelf een bijdrage aan de verbetering van het onderwijs in de klas. Een van de belangrijkste randvoorwaarden is de relatie met de visie op het onderwijsconcept van de school en de inzet van ict. Deze pagina biedt u handvatten voor het ontwikkelen en succesvol implementeren van een schoolbreed gedragen visie.


Deskundigheid
Leerkrachten die ict willen integreren in de dagelijkse onderwijspraktijk dienen deskundig te zijn op een drietal gebieden: vakinhoud, vakdidactiek en ict.
Infrastructuur
Voorbeelden van ict-infrastructuur zijn de beschikbaarheid van computers, netwerken, laptops, digiborden, tablets of smartphones.
Leermateriaal
De inzet van digitaal leermateriaal neemt langzaam toe. Er zijn verschillende bronnen waar lessen gevonden, gemaakt en gedeeld kunnen worden.

Schoolleidernieuws


 

 

Schoolleider Linkedin

 

Nu al meer dan 2600 (!!) schoolleiders, bestuurders, leerkrachten en anderen met hart voor onderwijs delen kennis en ervaring op Schoolleider LinkedIn. Meld je aan en doe mee!

 

Onderwijsagenda

 
Alle belangrijke conferenties en congressen overzichtelijk bij elkaar.

 

Driepuntnul

 

Website van Johan Schat, beheerder van schoolleider.nu

 

Fusieregisseur-PO

 

Samen bouwen aan het fundament van een nieuwe toekomst